Essent warmte update 16/12/2013

Geachte cliënt,

Essent warmte update Belastingteruggaaf 6.0 (16 december 2013)

Inmiddels heb ik nog meer goed nieuws want de “Essent warmte teruggaaf “ is uitgebreid voor de hele stad Tilburg. Mijn persoonlijke indruk is dat het geldt voor alle nieuwbouw woningen gebouwd na 1983.

Er zijn echter wel enkele strikte voorwaarden waar u aan moet voldoen om voor de teruggaaf van tussen de 215 en 290 euro in aanmerking te komen.
Mensen met een koopwoning in de Reeshof komen altijd in aanmerking voor de teruggaaf.
Onder aan dit bericht worden al uw vragen beantwoorden onder het kopje: NOG ENKELE OPMERKINGEN.

Wat is er aan de hand:

Cliënten die in Tilburg wonen nemen warmte af van Essent Warmte.
Bij het aansluiten van uw woning op het warmtenet van Essent is er voor gekozen om de aansluitkosten uit te smeren over 30 jaar.
Een kwalijke zaak is dat Essent u daar nog nooit over heeft geïnformeerd, want ze hebben u opgezadeld met een schuld waar u niets van af weet.
Deze schuld is niet gekoppeld aan u maar aan uw koopwoning.
Veronderstel uw woning is gebouwd in 1983 en in dat jaar aangesloten op Essent Warmte, dan betaalt u dus vanaf dat jaar rente. Tot en met het jaar 2012 heeft u exact 30 jaar lang rente betaald. Op uw Essent warmte afrekening staat een einddatum achter het woord aansluitbijdrage.

U betaalt dus feitelijk elk jaar rente over deze aansluitkosten en omdat dit gekoppeld is aan de eigen woning is dit dus een schuld op uw eigen woning.
Betaalde rente over schulden voor de eigen woning zijn aftrekbaar.
De kosten die Essent u in rekening brengt kunt u vinden op uw afrekening van Essent warmte onder de naam “aansluitbijdrage”.
Essent heeft echter pas sinds 2011 op de afrekening van uw warmte deze kosten gespecificeerd. Dit noemen ze “aansluitbijdrage” en staat op de 3e bladzijde van de 5 van uw warmte afrekening.

Afspraken Belastingdienst
Inmiddels zijn er afspraken gemaakt met de Belastingdienst en zijn er vaste aftrekbedragen afgesproken, die met terugwerkende kracht – tot 5 jaar terug – kunnen worden afgetrokken.
Het goede nieuws is dat er over de periode 2008 – 2013 een bedrag van euro 553,00 mag worden afgetrokken. Dit is afhankelijk van het belastingtarief dat u jaarlijks betaalt.

Concreet betekent dat u nog recht heeft op een nabetaling van tussen de 215,00 tot 290,00 euro netto. Een kopie van een gehonoreerd bezwaarschrift gedateerd 17 september 2013 heb ik reeds in mijn bezit.

Leest u hieronder wel de voorwaarden goed door.

Het bezwaar dient dient voor 31 december 2013 aangevraagd te worden anders bent u de aftrek over het jaar 2008 kwijt!

Als belastingconsulent wil ik u hierbij uiteraard in bijstaan.
Het enige wat u moet doen is het volgende:
• U geeft mij een schriftelijk akkoord voor het indienen van een bezwaarschrift. Dat kan middels een mailbericht of met een briefje per post.
• U stuurt me per post of per mail een kopie van de afrekening van alle 5 de bladzijden van Essent warmte van 2011/2012.
• De kosten voor het indienen van het bezwaarschrift bedragen euro 47,50.
• U krijgt van mij een “niet goed – geld terug” garantie. Dat wil zeggen dat indien het bezwaar om welke reden dan ook niet wordt gehonoreerd u de kosten van mij krijgt terug betaald.

Ik zorg ervoor dat:
• Dat het bezwaarschrift over de afgelopen 5 jaren tijdig wordt ingediend, dus voor 31 december 2013. Ik kan tot 5 jaar terug bezwaar indienen, dus tot en met 2008.
• Dat het bezwaarschrift is gedocumenteerd met de juiste bewijsstukken en de fiscale toelichting, alsmede een kopie van een eerder gehonoreerd bezwaarschrift.
• Dat er een ontvangstbevestiging komt van de Belastingdienst dat het bezwaarschrift tijdig is ontvangen.
• Uw bezwaar wordt gekoppeld aan mijn BeCoN nummer (belastingconsulent nummer). Alle correspondentie die komt namens de Belastingdienst belandt op mijn bureau. U wordt er niet mee lastig gevallen.

Voorwaarden teruggaaf
1. U heeft een koopwoning of koopwoning gehad.
2. De koopwoning is op of na 1983 aangesloten op het warmtenet van Essent. (Daarom geldt dit zonder meer voor alle woningen in de wijk De Reeshof).
3. U bent aangesloten op het warmtenet van Essent. Dit kunt u eenvoudig controleren op uw Essent warmte afrekening 2011/2012 op de 3e bladzijde. Als er aansluitbijdrage staat vermeld dan komt u er voor in aanmerking.

Nog enkele opmerkingen:
• Voor het belastingjaar 2013, waarvan ik in 2014 uw belastingaangifte zal worden ingevuld, zal door mij een aftrekbedrag opgevoerd worden van euro 116,00 als zijnde betaalde rente eigen woning.
• Voor huurwoningen geldt dit niet maar ik heb begrepen van collega’s dat het Essent warmte verhaal op het bordje ligt van de gemeente Tilburg voor compensatie voor huurders. Indien ik nieuws hierover heb zal ik u tijdig informeren.
• Het is mij (nog) niet bekend of dit ook geldt voor omliggende gemeenten van Tilburg.
• Het Essent warmte verhaal is een locale aangelegenheid en geldt alleen voor Tilburg en een wijk in Eindhoven en Breda.
• Wilt u rekening houden met de eindejaarsdrukte en mij tijdig informeren of er bezwaar moet worden ingediend.
• Het netto te ontvangen bedrag per jaargang is ongeveer 40 – 45 euro. Het is pas interessant als u 2 of meer jaren een koopwoning heeft (gehad). Anders weegt het niet op tegen de kosten die u gaat maken.
• De Belastingdienst doet normaal gesproken binnen 4 tot 6 weken uitspraak op het bezwaarschrift
• Informeer ook uw vrienden, buren en kennissen. Ook zij hebben misschien recht op de teruggaaf.
• Heeft u twee koopwoningen gelijktijdig gehad dan is de aftrek en de teruggaaf nog hoger. U dient dan voor beide woningen de Essent warmte afrekening te mailen.
• Hou rekening met het feit dat de Belastingdienst tijdens de feestdagen alleen nog maandag 30 december en dinsdag 31 december 2013 geopend is. (van 24 tot en met 29 december gesloten). Dat is de laatste mogelijkheid om het bezwaar tijdig in te leveren. U doet er dan ook goed aan om voor dinsdag 24 december te reageren.
• Indien u het bezwaar per post opstuurt heeft u en geen ontvangstbevestiging en geen garantie dat het voor 31 december 2013 wordt bezorgd bij de Belastingdienst i.v.m. de Kerstdrukte van de post.
• Omdat veel particulieren bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenleven niet weten op welke persoon en BSN nummer de hypotheekrente heeft plaatsgevonden in een bepaald jaar, dien ik het bezwaarschrift in op beide BSN nummers. Het kan immers zo zijn dat in jaar 2008 de hypotheekrente was afgetrokken bij de vrouw en in het jaar 2009 bij de man. Op deze wijze zijn uw rechten altijd veiliggesteld. U betaalt per adres maar 1 keer de kosten van het bezwaarschrift.
• Bent u een bestaande klant van mijn kantoor heb ik alleen de Essent warmte rekening nodig van 2011/2012. Ben u geen klant van mijn kantoor dan heb ik naast de Essent rekening ook uw beider BSN nummers nodig. (Indien u een woning heeft met een partner)
• Mocht het verhaal nu nog niet duidelijk zijn: mail me uw Essent warmte afrekening en ik bekijk het voor u.
• Mensen met een hypotheekvrije woning hebben geen enkele baat bij de Essent warmte aftrek. De WOZ bijtelling is immers hoger dan de hypotheekrente aftrek.
• De Essent warmte zaak geldt voor particulieren. Bedrijven trekken immers al de volledige Essent rekening af als zakelijke kosten.
• Inmiddels hebben we collega belastingadviseurs ook geïnformeerd over de bezwaarprocedure.

Het zou zonde zijn als u niet voor 31 december zou reageren. U bent daardoor uw aftrekpost kwijt voor het jaar 2008 wat ongeveer nagenoeg gelijk is aan de door mij berekende kosten.

Wat hebben we van u nodig:
Voor vaste cliënten van mijn kantoor volstaat de toezending van de Essent warmte afrekening van 2011/2012.

Voor nieuwe cliënten heb ik naast de Essent warmte afrekening ook nodig het BSN nummer en indien de woning op twee namen is aangekocht ook het BSN nummer van de partner.

Mocht u nog vragen hebben n.a.v. dit bericht, dan kunt u me per mail of per GSM bereiken.
Ik ben van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 21.00 uur bereikbaar.

Met hartelijke groet,
Yannis Garlemos
06-47165290
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.