Essent warmte: Belastingrechter durft niet te oordelen over aftrekbaarheid aansluitbijdrage (9 maart 2015)

Eind februari werd door mij dan eindelijk het vonnis ontvangen over de aftrekbaarheid van de “aansluitbijdrage” die Essent in rekening brengt voor de mensen in de wijk Reeshof – Tilburg.

In hoofdlijnen ging de rechtszaak over twee punten:

  • Verschoonbare termijnoverschrijding: er zijn ruim 20.000 bezwaarschriften ingediend voor de aftrekbaarheid van de aansluitbijdrage. Een bezwaarschrift is tijdig ingediend indien het binnen 6 weken na aanslagdatum is ingediend. Doordat er bezwaarschriften van zelfs 2009 werden ingediend wisten we natuurlijk dat deze te laat waren ingediend, of in ieder geval niet binnen de 6 weken termijn. In de wet is er een mogelijkheid om onder deze 6 weken uit te komen als je een goede en wettelijke reden hebt gehad om niet tijdig bezwaar in te dienen, de zogeheten verschoonbare termijnoverschrijding. Als u pas in 2013 er pas achter bent gekomen dat u ergens rente voor betaalde van 2009 en verder dan kon u onmogelijk voor de jaren 2009, 2010, 2011 en 2012 tijdig bezwaar indienen. Naar mijn mening een legitieme reden. Volgens de rechtbank echter niet. Die vindt dat u en ik het gewoon hadden kunnen weten dat we al jaren lang rente betalen aan Essent. Ik ga hier niet teveel woorden aan vuil maken want ik ga hier tegen in hoger beroep.
  • De aftrekbaarheid van de “aansluitbijdrage” voor de wel tijdig ingediende bezwaarschriften: de rechtbank heeft hier ruim 4 maanden over moeten nadenken om tot de conclusie te komen dat ze niet bevoegd zijn om hier over te oordelen. Ze schrijven letterlijk: “……. De rechtbank verklaart zich onbevoegd tot kennisneming van de beroepen voor zover die tegen de beschikkingen zijn gericht. Indien belanghebbende de rechtmatigheid van de beslissingen van de inspecteur op de verzoeken om ambtshalve vermindering aan de rechter wil voorleggen moet hij zich wenden tot de civiele rechter……”.

conclusie

Met andere woorden, de 3 rechters durven geen uitspraak te doen over de aftrekbaarheid van de aansluitbijdrage.

Dus weten we nog steeds niets!

Hoe nu verder

Ik ga in ieder geval in beroep tegen de afwijzing van de verschoonbare termijnoverschrijding.

Ook ga ik in beroep om de Rechtbank te vragen zich toch bevoegd te verklaren om hier over te oordelen.

Dit in ieder geval om uw rechten veilig te stellen.

Dat moet binnen 6 weken.

Verder ga ik in overleg met de Stichting Reeshof warmte. Zij behandelen de civiele zaak en het is niet mijn bedoeling om in elkaars vaarwater te procederen.

Mijn vriendelijke doch dringende verzoek is om niet te reageren op dit nieuwsbericht in verband met de grote drukte van mijn werkzaamheden op dit moment.

Na 1 april 2015 zal ik u uitgebreid informeren welke rechtsmaatregelen we gaan nemen.