Essent warmte update (7 mei 2014)

Dit is een aanvulling om mijn eerder verzonden bericht op 6 mei betreffende de beroeps zaak tegen de afwijzing van de bezwaarschriften van de Belastingdienst voor de Essent warmte aftrek.

Het bericht is voornamelijk bestemd voor Tilburg – Reeshof bewoners.

Alle gestelde vragen die ik de afgelopen 24 uur heb ontvangen worden in dit bericht beantwoord.

No cure no pay

Indien uw bezwaarschrift door mijn kantoor is afgewikkeld en u daarvoor 47,50 heeft betaald dan geldt onverkort de “no pay no cure” constructie.

Dat wil zeggen dat als de bezwaar- en/of beroepszaak en alle rechtsmiddelen zijn benut en definitief wordt afgewezen door de Rechtbank u de betaalde rekening terug gestort krijgt.

Omdat op dit moment er alleen maar een beslissing op bezwaar ligt van de fiscus is de zaak nog allerminst afgewezen of toegewezen.

Waarom u bent geïnformeerd

Het is mijn plicht om u te informeren wat de stand van zaken is en welke rechtsprocedures er worden aangewend in de Essent warmte zaak.

U bent immers cliënt van mijn kantoor en u heeft betaald voor een bezwaarschrift. U bent inmiddels wel gewend van me dat ik u op de hoogte houdt van fiscale ontwikkelingen.

Ook cliënten die zelf een bezwaarprocedure hebben opgestart worden geïnformeerd, mitsdien ze cliënt zijn van mijn kantoor.

Daarnaast dien ik u op de mogelijkheid te wijzen dat u in beroep kunt gaan tegen de beslissing van de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft u daarover ook al geïnformeerd in hun brief.

Het kan niet zo zijn dat ik in mijn eentje of namens mijn kantoor een beroepszaak opstart zonder u daarover in te lichten.

Het is immers niet alleen mijn belang maar ook het belang van alle eigen woning bezitters met een Essent warmte aansluiting – voornamelijk in de Reeshof.

Gevolgen vonnis

Nadat de rechter een vonnis heeft geveld weten we dus wat de stand van zaken is.

Indien het negatief uitpakt dan heeft de Stichting Reeshof warmte hier wellicht baat bij het vonnis in hun civiele procedures tegen Essent.

Pakt het vonnis positief uit dan heeft over de afgelopen 5 jaren recht op ongeveer 300,00 euro aan teruggaaf en de toekomstige 25 jaren een extra hypotheekrente aftrek van ongeveer 3000 euro.

Dat lijkt me al meer dan de moeite waard om een proefproces te starten tegen de Belastingdienst.

Waarom mijn kantoor zo laat reageert

Op 16 april heb ik het overleg gehad met de belastingambtenaren. Ik heb moest daarna echter wachten op correspondentie en jurisprudentie en geïnformeerd worden over de rechtsgang.

Ook diende ik nog overleg te voeren. Op vrijdag 2 mei kreeg ik uitsluitsel erover. Op 6 mei heb ik u geïnformeerd.

Waarom mijn kantoor niet het Griffierecht betaalt

Zoals ik u in mijn vorige bericht heb geschreven bent u 45,00 euro verschuldigd aan griffierecht aan de Rechtbank als u in beroep gaat. Om dit te verrekenen met het door mij gefactureerde bezwaarschrift geld is geen optie. De belangrijkste reden is – zoals hierboven al genoemd – er is geen definitief uitsluitsel over de toekenning van wel of geen renteaftrek. Maar een andere zwaarwegende reden is dat het een dusdanige papieren rompslomp oplevert voor mijn kantoor, wat ik maar even bestempel als weggegooide tijd. Er dienen creditnota’s te worden opgemaakt voor alle cliënten en indien de rente aftrek na vonnis toch wordt toegekend, dan dient mijn kantoor iedereen weer opnieuw te factureren.

Mocht het definitief worden dat de Essent rente aftrek wordt afgewezen door de Rechtbank dan ontvangt iedereen automatisch een credit nota van mijn kantoor met het verzoek een rekeningnummer op te geven zodat de 47,50 euro kan worden teruggestort.  De cliënt hoeft daar niet zelf om te vragen.  

 

Mijn persoonlijke mening

Om me zomaar neer te leggen bij de motivatie van de Belastingambtenaren levert mij een onbevredigend gevoel op. Enerzijds omdat er ook nog eens niets van op papier staat. Het zijn maar mondeling gesproken woorden. Anderzijds bedenk ik me: En wat als de belastingambtenaren er nu eens naast zitten? Ik vind dat een te makkelijke gang van zaken. Daarnaast heb ik aanknopingspunten in de fiscale jurisprudentie gevonden en heb ik 3 bezwaarschriften die wel zijn toegekend. Ik ben gewoon hartstikke benieuwd wat een rechter hier van gaat vinden. Het is toch een vorm van rechtsongelijkheid. Zijn vonnis/uitspraak heeft toch gevolgen voor de komende 25 jaren voor uw eigen woning en wie weet hoe de toekomst eruit gaat zien, als uw en mijn kinderen een eigen woning hebben. Ook zij zullen hier profijt van hebben. En ik heb vernomen dat er in Breda en in Eindhoven soortgelijke situaties gaande zijn.

Wat kunt u van mijn kantoor verwachten?

Ik ga in beroep tegen de afgewezen bezwaarschriften. Hierbij schakel ik de kennis en kunde in van een fiscaal jurist en ir. Van Rhijn, de ontdekker en berekenaar van de (onterechte) aansluitbijdrage. Alle kosten die hier voor gemaakt gaan worden zijn voor rekening van mijn kantoor. Ik zal het schriftelijk verweer opstellen en u hierover informeren. Dit verweer is ook voor u beschikbaar als het gereed is en kunt u gebruiken, als u buiten mijn kantoor om in beroep gaat. Uiteraard staat u het vrij om niet in beroep te gaan of een eigen verweer op te stellen. Ik ben van mening dat hoe meer mensen in beroep gaan – met of zonder mij – de zaak warm gehouden wordt en de rechtspraak deze zaak serieus gaat nemen.

Ik handel tenslotte niet alleen in uw belang maar ook in het belang van alle andere 50.000 Reeshof bewoners. Laat daar geen misverstand over bestaan.

Giannis Garlemos

Belastingadvies kantoor Brabant

www.Belastingadvieskantoorbrabant.nl/

www.Garlemos.nl

GSM: 06-47165290

Belastingadministratiekantoor Brabant is geregisteerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer 55579841. Bij de Belastingdienst is het kantoor geregistreerd onder BeCon nummer 506308.