Essent warmte update (6 mei 2014)

Dit bericht is alleen voor u van belang als u een bezwaarschrift heeft ingediend voor de zogeheten “mini – hypotheek” van Essent warmte in Tilburg tegen de Belastingdienst.

Afgewezen bezwaarschriften

Zoals velen van u heb ook ik een afwijzing mogen ontvangen op mijn bezwaarschrift door de Belastingdienst. Uit de beoordeling van bezwaar blijkt dat “….. er nader onderzoek diende te geschieden met betrekking tot de achtergronden van de jaarlijkse betalingen ter zake de aansluitbijdrage aan uw energieleverancier…..”. Voorts schrijft de Belastingdienst dat er geen sprake zou zijn van een hypothecaire geldlening.

Op woensdag 16 april jl. heb ik een onderhoud gehad met 2 top-belastingambtenaren, een vertegenwoordiger van de Stichting Reeshofwarmte, collega Jan Hoefs en ir. Kees van Rhijn. Tijdens dit onderhoud heeft de Belastingdienst haar motivatie uitgelegd. De stichting Reeshofwarmte alsmede de andere leden hebben na dit overleg besloten om de “aftrek mini hypotheek” te laten voor wat het is, en hun tijd en energie te steken in de procedures tegen de vermoedelijke onrechtmatigheid van de energietarieven en de aansluitbijdragen.

Motivatie

Ik ben echter van mening dat het onvoldoende is gemotiveerd om de volgende 3 redenen:

  • Er zijn geen schriftelijke bewijsstukken boven water gekomen – ook niet tijdens het onderhoud trouwens – hoe dat onderzoek van de Belastingdienst is gevoerd, wat Essent warmte heeft gemotiveerd en waarom ze tot die conclusie zijn gekomen. Navraag aan de betrokken belastingambtenaren leerde dat dit onderzoek telefonisch heeft plaatsgevonden door de Belastingdienst en dat aan de hand van deze bevindingen een oordeel is geveld, waardoor uw en mijn bezwaarschriften zijn afgewezen.
  • Omdat dit een gecompliceerde zaak is, die gevolgen heeft voor reeds gedane betalingen als ook voor de toekomstige betalingen en de belastingaftrek ervan (en zelfs of er wel rechtmatig betalingen moeten worden gedaan) ben ik van mening dat een rechter hierover moet gaan oordelen. Ik respecteer de mening van de Belastingambtenaren en derden maar zij zijn geen rechter en deze laatste kan en moet onafhankelijk oordelen. De Rechtbank kan immers pas een oordeel vellen als alle relevante informatie bekend is en naar mijn mening is simpelweg nog niet alles openbaard. Hiermee bereik ik ook in ieder geval dat er schriftelijke bewijsstukken op tafel komen van Essent en de Belastingdienst.
  • Er zijn voldoende overige argumenten om de motivatie van de Belastingdienst onderuit te halen of aan het wankelen te brengen. Er staat immers (nog) niets op papier.

Beroepszaak

Als gevolg van bovenstaande ga ik in BEROEP tegen het besluit van de Belastingdienst bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda. Met andere woorden, ik ga de afwijzing van de Belastingdienst aanvechten via de rechter. Hiervoor ga ik een fiscale jurist inschakelen, die samen met mij en met de expertise van ir. Van Rhijn een gemotiveerd verweer gaan indienen. De beroepstermijn loopt op vrijdag 9 mei 2014 af. Voor of op die datum dient het beroepsschrift binnen te zijn bij de Rechtbank. Omdat ik nog niet alle relevante schriftelijke informatie binnen heb zal ik aanstaande vrijdag een PRO FORMA bezwaar indienen. Dat betekent in de praktijk dat ik 4 weken extra de tijd ga krijgen om mijn verweer te onderbouwen en te motiveren.

Ik heb heden ochtend contact gehad met de griffier van de Rechtank Breda – afdeling belastingzaken. Ik mag namens andere belanghebbenden optreden mitsdien ik gemachtigd word. De Griffiekosten bedragen euro 45,00 en dienen aan de Rechtbank voldaan te worden per belanghebbende (of per adres). Indien u dus met mij in beroep wilt gaan, dan dient u de volgende stappen te ondernemen:

  1. U dient mij schriftelijk te machtigen (voorbeeld machtiging is bijgevoegd. U dient deze in te vullen en te ondertekenen en aan mij te retourneren)
  2. U dient mij een kopie van uw afgewezen bezwaarschrift op te sturen
  3. U dient 45,00 euro te betalen aan de Rechtbank na ontvangst van een acceptgiro (anders kan het zijn dat uw beroep niet in behandeling worden genomen)

Wat voor u nog van belang is

Uiteraard kunt u ook zelf in beroep gaan zonder mij te machtigen. Het lijkt me echter raadzaam dat alle belanghebbenden de krachten bundelen en dat ik de zaak als 1 geheel voor de rechter breng. Mocht u dus gebruik willen maken van mijn aanbod en expertise dan verneem ik dat graag van u uiterlijk aanstaande donderdag 8 mei 2014. U betaalt geen extra of bijkomende kosten dan alleen het griffierecht aan de Rechtbank ad euro 45,00. De ingevulde machtiging en het afgewezen bezwaarschrift kunt u het beste naar me mailen op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ik vertrouw erop u voorlopig voldoende te hebben ingelicht.

Giannis Garlemos

Belastingadvies kantoor Brabant

www.Belastingadvieskantoorbrabant.nl/

www.Garlemos.nl

GSM: 06-47165290

Belastingadministratiekantoor Brabant is geregisteerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer 55579841. Bij de Belastingdienst is het kantoor geregistreerd onder BeCon nummer 506308