Essent warmte update 1 september 2014

Ik heb begin juli ruim 75 beroepsschriften ingediend bij de Rechtbank Breda om te procederen tegen de Belastingdienst betreffende de Essent warmte rente aftrek.

Hopelijk worden alle zaken in 1 rechtbankzitting behandeld (althans daar heb ik wel om verzocht), want ik voel er weinig voor om alle zaken apart te laten behandelen. De zaken zijn inhoudelijk allemaal hetzelfde en gaan om drie geschillen: de niet ontvankelijkheid van het bezwaar, de afwijzing van het bezwaar en de afwijzing van de ambtshalve herziening. Ik verwacht dat de zaak in 3 zittingen wordt behandeld.  Ongeveer 50.000 mensen uit de Reeshof wachten rustig af op wat er komen gaat, evenals de pers en de Stichting Reeshofwarmte.

De zaak zal worden behandeld op vrijdag 10 oktober 2014 in de Rechtbank Breda

En om alvast een tipje van de sluier op te lichten: door enkele eerdere uitspraken van rechters in andere civiele zaken zou het kunnen dat als de rechter(s) de zaak in het gelijk stellen u zomaar eigenaar bent geworden van de “aansluitbijdrage” en Essent of Ennatuurlijk plotseling 45.000.0000 euro armer is geworden, want dat is de aansluitbijdrage waard in de Reeshof. Het is natuurlijk nog maar de vraag of een belastingrechter zich over het eigendomsrecht gaat uitspreken. Als ik nieuws en een datum heb van de rechtszitting dan meld ik me uiteraard.